COVID-19

Protocol CrossFit Reset

We werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde opening van onze trainingslocatie en uiteindelijk box. Naast de 1,5 meter maatregel zullen we alle geldende adviezen van het RIVM zoveel mogelijk hanteren. Daarnaast volgen we de door de gemeente opgestelde noodverordening.  

Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van contact tussen de sporters. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor onze medewerkers en sporters. 

Protocol bepalingen voor ondernemers: 

 1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sport- accommodatie en worden binnen herhaald. 
 2. Regels worden gecommuniceerd via de website, WhatsApp groep en besloten Facebook groep.
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. 
 4. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. 5. Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril). 
 5. Zorg voor maximale hygiëne, vooral trainingsmateriaal moet gedesinfecteerd blijven worden. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, e.d. zo regelmatig mogelijk. 
 6. Stel een corona verantwoordelijke aan. 
 7. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. 
 8. Geef medewerkers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 
 9. Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 
 10. Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf. 
 11. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

 

Voor de sporters: 

 1. Houd 1,5 meter afstand. We hebben een duidelijk individueel werkveld voor jullie afgebakend.
 2. Kom alleen als je ingeschreven staat. Geen toeschouwers. 
 3. Kom alleen of carpool met personen uit jouw huishouden.
 4. Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
 5. Ben je te vroeg? Wacht in je auto of bij je fiets.
 6. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 8. Geef geen handen of high-fives.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.
 10. Op de fiets? Zet je fiets in een fietsenrek op afstand van andere fietsen. 
 11. Ga voorafgaand aan de training THUIS naar het toilet.
 12. Neem van thuis voldoende water mee naar de training.
 13. Verlaat direct na de training de accommodatie.

Voor medewerkers: 

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. 2. Houd 1,5 meter afstand. 
 2. Schud geen handen. 
 3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 4. Was je handen zo vaak mogelijk. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 5. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen. 
 6. Houd spullen, materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij voorkeur desinfecteren. 
 7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 
 8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
 9. Was voorafgaand aan de training je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 
 10. Verlaat direct na het sporten de accommodatie. 

 

Uitgangspunt 1: – Beheersen stroom van de sporters op weg naar, in en uit de trainingslocatie. 

– Er wordt alleen toegang verleend aan leden van CrossFit Reset.

– Bij CrossFit Reset informeren wij bij aankomst op afspraak onze klanten over de hygiëneregels op een flip-over of bord. De regels staan ook digitaal op de website 

– Wanneer we weer binnen mogen trainen is de richtlijn dat 1 sporter per 10m2 van de vloeroppervlakte aanwezig mag zijn, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen de trainer van 1,5 meter geborgd kan zijn 

– geen lichamelijk contact

– Aankomst bij onze trainingslocatie vindt niet eerder plaats dan de afgesproken starttijd en sporters worden vriendelijk verzocht deze na afloop direct te verlaten. 

– Op de trainingslocatie wordt visueel duidelijk het werkveld aangegeven, bijvoorbeeld via vakken op de vloer of een andere vorm van afzetting of duiding. 

– Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de douche faciliteiten en de kleedkamers.

 – Toiletten zijn voorlopig gesloten.

 

Uitgangspunt 2: – Het beheersen van stroom van de sporters op weg naar, tijdens of na de sportactiviteit in de openbare ruimte

– Er wordt gecontroleerd of het toegestaan is te trainen op de locatie

– We weten bij CrossFit Reset exact wie er komt trainen door inschrijving via de WOD App / Payn Plan. We trainen uitsluitend op afspraak 

– De activiteit vindt alleen plaats als de onderlinge afstand tussen de sporters en trainer van 1,5 meter geborgd kan zijn geen lichamelijk contact; 

– Een sporter is verplicht tot aanmelden voor de training, zodat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn; 

– Aankomst bij de trainingslocatie vindt niet eerder plaats dan de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken. 

 

Uitgangspunt 3: veiligheid en hygiëne voor medewerkers 

 1. Om de veiligheid van sporters en van personeel te kunnen garanderen, is informatieverstrekking aan het personeel voordat de box weer opengaat, van groot belang. CrossFit Reset stelt hiervoor dit protocol ter beschikking en zal met de medewerkers alle routes en richtlijnen ook uitleggen. 
 2. Kom op eigen gelegenheid en mijd openbaar vervoer. 

 

Uitgangspunt 4: veiligheid en hygiëne voor onze individuele sporters 

 1. Sporters zijn verplicht een eigen handdoek mee te nemen; 
 2. Bij aankomst op de trainingslocatie dienen sporters gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep; 
 3. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest; 
 4. Volg aanwijzingen van de coach op; 
 5. Houd u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van de sportaccommodatie of de training 
 6. Vermijd fysiek contact met andere aanwezige sporters 
 7. Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis; 
 8. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM en de gemeente met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie. 

 

Uitgangspunt 5: wijze van trainen in de openbare ruimte: 

 1. De activiteiten buiten kunnen bestaan uit 1-op-1 trainingen met inachtneming van de afstand van 1,5 meter tussen sporters onderling en tussen sporters en coach; 
 2. Groepstrainingen vinden ook buiten alleen plaats in groepsgrootte die past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM en noodverordening van de gemeente, zodat de onderlinge afstand tussen sporters onderling en trainer van 1,5 meter geborgd kan zijn 
 3. geen lichamelijk contact. 

 

Groepstrainingen 

Deze vinden alleen plaats als dit past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM en noodverordening van de gemeente, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen coaches en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn. Er is geen lichamelijk contact.Tot nadere berichtgeving vanuit de overheid worden er bij CrossFit Reset groepslessen gegeven in de buitenlucht. 

 

Handhaving van de maatregelen 

CrossFit Reset vindt het van groot belang dat de maatregelen ten aanzien van social distancing worden nageleefd door onze coaches, ook in hun vrije tijd. Het is de verantwoording maar ook de plicht van onze coaches om zich daar aan te houden, om alle gezondheidsrisico’s te beperken. 

 

Verantwoordelijkheid 

De ondernemer is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de sporters en daar op toe te zien. Indien maatregelen niet worden nageleefd door sporters of coaches is de ondernemer gerechtvaardigd de coach of sporter, weliswaar na een eerste waarschuwing, te verzoeken de trainingslocatie te verlaten. 

 

Voor vragen of toelichting mbt dit protocol kunt u contact opnemen met:
Jeroen Westra
jeroen@crossfitreset.com
06 10264712

 

Bron: NL Actief